letenky LUXEMBURG

Luxemburg je hlavné mesto Luxemburska. Mesto je dopravnou križovatkou, finančným centrom a sídlo viacerých inštitúcií Európskej únie, Medzinárodného Súdneho Tribunálu ci Dvoru Audítorov. Nachádza sa na sútoku riek Alzette a Petrusse v južnej časti krajiny.

Luxembursko založil v roku 963 gróf Siegfried. O teritórium bojovali prakticky všetky susedné krajiny. Pestrú paletu panovníkov malo najmä v 16. a 17. storočí. Veľkovojvodstvom sa stalo v roku 1815 a zostalo v personálnej únii s Holandskom. V roku 1839 rozdelila Londýnska zmluva Luxembursko na dve časti: frankofónna pripadla Belgicku a zvyšok územia sa stal základom pre samostatné Luxembursko. Úplnú nezávislosť získalo v roku 1867.

Luxemburg je jedným z najbohatších miest na svete; je centrom svetových bánk a administratívy.

Turistické atrakcie :

  • FORT THUNGEN - pevnosť, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO
  • GELLE FRA
  • NOTRE DAME - neogotická katedrála

Ďalšie obľúbené destinácie