Reklamácie

Tu sa dozviete ako postupovať v prípade problémov s doručením prepravovanej batožiny, ako napr. oneskorene doručená, poškodená batožina.

Pri leteckých cestách sa stáva, že je batožina po pristátí doručená poškodená, s chýbajúcim obsahom, alebo nie je doručená vôbec. Najideálnejšie je mať pri svojich cestách kryté riziko prostredníctvom cestovného poistenia so zahrnutím poistenia batožiny. 

Postup reklamácie batožín.

Stratu alebo poškodenie batožiny nahláste určite bezodkladne priamo na letisku - letisková prepážka označená niečo v zmysle Customer Service alebo Baggage Claim a podobne. Vypíšu s Vami Irregularity Report - formulár o strate batožiny. Zadajte na seba kontakty a zoberte si telefóone číslo aby ste sa sami mohli informovať na stav vašej žiadosti o nájdenie batožiny.

Ak ste incident nenahlásili priamo na letisku, máte 7 dní na to aby ste skontaktovali aerolíniu a podali Irregualrity Report alebo žiadali kompenzáciu pri poškodení batožiny. Podobná reklamácia musí prebehnúť písomne, prostredníctvom oddelenia vzťahov so zákazníkmi leteckej spoločnosti, ktorá zabezpečovala prepravu. Musíte preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou prepravou. Odpoveď na reklamáciu obdržíte väčšinou v priebehu jedného mesiaca. Odkladajte si kópie a dôkazy celek komunikácie.

Ak chcete podrobnejšie informácie o oneskorenej, stratenej alebo poškodenej batožine, alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte priamo leteckú spoločnosť. Skôr ako tak urobíte, pripravte si správu z letiska  - PROPERTY IREGULARITY REPORT alebo číslo lístku od batožiny. S Vašou sťažnosťou, reklamáciou batožiny či inou pripomienkou môžete kontaktovať leteckú spoločnosť aj elektronicky, vyplnením príslušného formulára na jej stránke.

Dodržujte prosím nasledovné lehoty:

Poškodenie batožiny a chýbajúce predmety z batožiny - do 7 dní od vydania batožiny.

Výdavky vznikajúce v priamej súvislosti s oneskorenou batožinou - do 21 dní od doručenia batožiny.

Nároky na náhradu škody zanikajú dva roky po prílete do destinácie alebo predpokladaného príletu alebo dva roky od ukončenia prepravy.

NÁHRADA ŠKODY

Ak nemáte komerčné poistenie kryjúce príslušné straty, môžete od leteckej spoločnosti žiadať náhradu za:

  • stratenú batožinu
  • poškodenú batožinu
  • chýbajúce predmety z batožiny
  • výdavky priamo súvisiace s oneskorením vašej batožiny

Nároky sa nevzťahujú na škodu spôsobenú obsahom vašej batožiny alebo na škodu či stratu na krehkých predmetoch alebo cennostiach prepravovaných v batožine. Ďalšie podrobnosti o zodpovednosti leteckej spoločnosti nájdete v jej prepravných podmienkach, zverejnených na web stránke spoločnosti. Podľa medzinárodných dohovorov má letecká spoločnosť obmedzenú zodpovednosť za registrovanú batožinu hornou hranicou v sume cca 1 400€ (1 131 SDR)

AK SA VAŠA BATOŽINA ONESKORILA

Pokiaľ sa vaša batožina len oneskorila, letecká spolosť vám ju dodá akonáhle priletí - pri vypĺňaní formulárov na letisku si stanovíte si adresu kam vám ju doručia.

V prípade, že sa vaša batožina stratila a nenájde sa do dvoch dní, zašlite list so zoznamom obsahu s uvedením veku a hodnoty vecí a s informáciami o batožine na adresu leteckej spoločnosti. Priložte aj správu z letiska (PROPERTY IREGULARITY REPORT), palubnú vstupenku a číslo lístka od batožiny. Uvedené dokumenty môžu urýchliť proces doručenia batožiny.

AK SA VAŠA BATOŽINA STRATILA

Ak sa vaša batožina nenájde a nie je vám doručená do dvadsiateho prvého dňa od nahlásenia jej straty na letisku, považuje sa za stratenú a vy máte nárok na finančnú náhradu. (Podľa obmedzení platných podľa Varšavskej a Montrealksej konvencie).

AK DOŠLO K POŠKODENIU VAŠEJ BATOŽINY

Škodu by ste mali nahlásiť na letisku hneď po prílete. Ak to z nejakého dôvodu nebolo možné, podajte prosím svoju reklamáciu písomne, prostredníctvom oddelenie vzťahov so zákazníkmi príslušnej leteckej spoločnosti, a to najneskôr do siedmich dní. Odporúča sa, ako dôkazný materiál, mať v telefóne fotografiu svojho kufra pred cestou a potom porovnávaciu fotografiu poškodenia. Tieto fotografie potom poslúžia ako prílohy, ako dôkazy, že k poškodeniu došlo práve na predmetnom lete.

AK VÁM V BATOŽINE NIEČO CHÝBA

Ak chýba všetok obsah vašej batožiny alebo len jeho časť, či už v dôsledku poškodenia alebo krádeže, mali by ste to nahlásiť na letisku hneď po prílete. Ak to nestihnete, môžete tak urobiť do siedmich dní písomne ​​na adresu leteckej spoločnosti. Ideálne je mať čo najviac dôkazných fotografií svojej batožiny.