letenky MINSK

Minsk je hlavný mestom Bieloruska a jeho najobjemnejším transportným uzlom.

Bielorusko bolo vo svojej histórii slobodné a nezávislé len na krátku dobu. Už od 9. storočia bolo súčasťou Kyjevskej Rusi, neskoršie začlenené do Litovského veľkokniežatstva a v rámci delenia Poľska bola Biela Rus pripojená k Rusku. Počas obidvoch svetových vojen bolo okupované Nemeckom. Po prvej svetovej bolo obsadené Poľskom, časť územia pripadla aj Sovietskemu zväzu. Po druhej svetovej vojne bola krajina opäť spojená a začlenená ako jedna zo zväzových republík do štruktúr ZSSR. V roku 1991 vyhlásilo Bielorusko nezávislosť.

Minsk je je situovaný v takmer geometrickom strede krajiny, ležiaci na brehoch riek Svisloč a Njamiha. Leží vo výhodnej polohe – na križovatke ciest medzi Európou a Ruskom, medzi Ukrajinou a Litvou, na ceste od Čierneho k Baltskému moru, ktorá prispela nie len k rozvoju mesta ale tiež k častým a krutým bojom o mesto.

Mesto má extenzívny verejný dopravný systém.

Turistické atrakcie :

  • MÚZEUM VEĽKEJ VLASTENECKEJ VOJNY - miesto, kde návštevník pochopí, prečo sú Bielorusi dodnes posadnutí druhou svetovou vojnou
  • GRODNO - jedno z najkrajších a najzachovalejších miest Bieloruska
  • BRESTOVSKÁ PEVNOSŤ - monumentálny pamätník druhej svetovej vojny
  • DUDUTKI - žijúci skanzen, pohľad na život Bielorusov v 19. storočí
  • PALÁC REPUBLIKY
  • KATEDRÁLA SV. SIMEONA a HELENY


Ďalšie obľúbené destinácie