letenky JOHANESBURG

Johannesburg je mesto s najvyšším počtom obyvateľov v Juhoafrickej Republike a tretím najvyšším v Afrike, za Káhirou a Lagosom. Miestni ho prezývajú aj "Jo'burg", "Jozi" alebo "eGoli".

Je známy aj Sowetom, čo je názov veľkého slumu vybudovaného za apartheidu vládou juhozápadne od mesta, pre ľudí ťažko hľadajúcich prácu.

Johannesburg je miestom rušného obchodu so zlatom a diamantmi, vďaka polohe pri pohorí Witwatersrand, bohatom na minerály. Johannesburg International Airport je najväčšie a najrušnejšie letisko v Afrike a brána do celej južnej Afriky.

Johannesburg leží na východnej plošine juhoafrickej oblasti, známej ako Highveld, v nadmorskej výške 1753 metrov. Klíma mesta je suchá a slnečná, s občasnými poobedňajšími dažďami od októbra do apríla.

Základom ekonomiky mesta blasti je baníctvo, jeho význam sa však postupne znižuje. Mesto má pestrú škálu priemyslu, vrátane cementární a oceliarní. Je tu aj množstvo bánk a obchodných spoločností. Kvôli svojmu obchodnému významu je mesto sídlom viacerých vládnych inštitúcií, konzulátov a úradov, ktoré normálne sídlia iba v hlavných mestách.

Johannesburg sám nie je vychýrenou turistickou destináciou, ale je prestupnou stanicou na ceste do Kapského Mesta, Durbanu a Krugerovho parku.

Turistické atrakcie :

  • MÚZEUM APARTHEIDU
  • HECTOR PIETERSON MUSEUM
  • GOLD REEF CITY - veľký park južne od Central Business District
  • JOHANNESBURG ART GALLERY
  • STERKFONTEIN - miesto svetového dedičstva UNESCO, s najbohatšími nálezmi fosílií hominidov


Ďalšie obľúbené destinácie